Contact

Email: scet.ska@gmail.comThe English Office on FB

Postal Address:
Gymnázium Jura Hronca (SKA – Steyne)
Novohradská 3
821 09 Bratislava
Slovakia

Invoice Address:
Slovenská komora angličtinárov
Baštová 7
811 03 Bratislava
Slovakia

Bank Details
č. účtu: 2927910236/1100 Tatra banka
IBAN: SK8411000000002927910236
SWIFT: TATRSKBX

IČO: 42357446
DIČ: 202 403 7081
(nie sme platcom DPH)

Advertisements